NEWS & INTERVIEW

05-08-2017 Ming Pao Daily A4

05-08-2017 Ming Pao Daily A4

05-08-2017 Ming Pao Daily A1

05-08-2017 Ming Pao Daily A1

30-12-2017 Wen Wei Po A6

30-12-2017 Wen Wei Po A6

24-12-2017 雷霆881 同途有心人

24-12-2017 雷霆881 同途有心人

03-08-2017 RTHK Radio 4 Arts News

03-08-2017 RTHK Radio 4 Arts News

20-07-2016 政府新聞公報

20-07-2016 政府新聞公報

07-2015 Fine Music 美樂集

07-2015 Fine Music 美樂集

19-02-2017 South China Morning Post

19-02-2017 South China Morning Post

14-05-2016 Tai Kung Po

14-05-2016 Tai Kung Po

08-08-2017 La Provincia Pavese

08-08-2017 La Provincia Pavese